פרק השיטות

בפרק זה החוקרים מתארים בצורה דקדקנית את הדרך שבה בצעו את הניסויים במחקר. הניסויים מוצגים בדרגת פירוט כזו שתאפשר לקורא גם לחזור על הניסוי באופן מדויק אם יחפוץ בכך וגם לשפוט האם תוצאות הניסויים מצדיקות את המסקנות.

ביחידה זו נתרגל זיהוי של מרכיבי החקר (כגון מהי שאלת החקר, בקרות, חזרות ומשתני הניסוי) בשלוש פעילויות שונות. בנוסף, נתנסה בכתיבת פרק השיטות של ניסוי מצולם.

פעילויות

1. הכרת מרכיבי החקר

2. פעילות מערך החקר

3. ניתוח מערך ניסוי מתועד בצילום

© כל הזכויות שמורות, מכון ויצמן למדע

 

שינוי אחרון: 17/08/2015, 23:58