עבודת הביוחקר שלי

לאחר קבלת המשוב מהמורה וביצוע התיקונים הדרושים - הגישו את עבודת הביוחקר הסופית שלכם כאן, באמצעות לחיצה על "הוספת הגשה".
 לפני שאתם מעלים את הקובץ, בדקו את עצמכם - העבודה הסופית