היכרות עם תקשורת מדעית

ביחידה זו נכיר את המאמר המדעי ונלמד על מאפייניו. נתחיל בפעילות פתיחה שבה נשווה בין מאמר מדעי ובין כתבה מדעית פופולרית ונגלה לאיזה משני סוגי הטקסטים האלה עבודת הביוחקר דומה. 

לאחר מכן נכיר את המרכיבים השונים של מאמר מחקר מדעי ותפקידם באמצעות פעילות אינטראקטיבית וסרטוני הסבר קצרים. 

 

פעילויות

1. פעילות פתיחה

2. פעילות היכרות עם מאפייני המאמר המדעי

3. סרטונים - מאפייני המאמר המדעי

 

© כל הזכויות שמורות, מכון ויצמן למדע

 

שינוי אחרון: 17/08/2015, 23:57