פרק מקורות מידע

הפרק האחרון במאמר מדעי מפרט את כל מקורות המידע שצוטטו במאמר. לכל מקור מידע שמצוטט בטקסט צריכה להיות התייחסות מקבילה בפרק הביבליוגרפיה ולהיפך.

ביחידה זו נלמד כיצד למזג מידע ממספר מקורות לטקסט אחד אחיד וברור וכיצד לצטט את מקורות המידע האלו. 

פעילויות

1. פעילות מיזוג מקורות מידע

בקישור הבא תמצאו את הכללים לכתיבת מקורות מידע

© כל הזכויות שמורות, מכון ויצמן למדע

שינוי אחרון: 18/08/2015, 00:00