פרק התוצאות

בפרק התוצאות מוצגים הממצאים שעלו מהמחקר. התוצאות המעובדות מוצגות באמצעות טבלאות, גרפים, תמונות ואיורים, המלווים בתיאור מילולי. בפרק זה יש להציג את תוצאות הניסוי, אך לא לנסות לפרש את משמעותן ולהסביר אותן.

ביחידה זו נלמד כיצד להציג את תוצאות המחקר בדרך המתאימה ביותר וכיצד לעבד את הנתונים הגולמיים שנאספים לתוצאות מעובדות אותן ניתן להציג בפרק התוצאות של מאמר מדעי. 

פעילויות

1. פעילות תוצאות גולמיות ומעובדות

2. פעילות דרך הצגת התוצאות

© כל הזכויות שמורות, מכון ויצמן למדע

שינוי אחרון: 17/08/2015, 23:58