שלב 2 - דף תיעוד לביצוע המחקר

עבדו את התוצאות שקיבלתם, תארו אותן והסיקו מסקנה על פיהן. מלאו את דף תיעוד לביצוע המחקר.

העלו לכאן את הדף המלא באמצעות לחיצה על "הוספת הגשה" בתחתית העמוד.