שלב 1 - הכנה לחקר

תכננו את ניסוייכם באמצעות דף עזר לתכנון ניסוי (הנחיות תשע"ה) או דף תיעוד להכנת החקר (הנחיות תשע"ו). 
העלו לכאן את הדף המלא, באמצעות לחיצה על "הוספת הגשה" בתחתית העמוד.