נספח מספר 4: תוצאות הניסוי המקדים/תכנון מפורט של שאלת המשך

העלו לכאן את תוצאות הניסוי המקדים שביצעתם או תכנון מפורט של שאלת המשך לעבודתכם.