נספח מספר 3: תוצאות גולמיות

העלו לכאן קובץ של התוצאות הגולמיות שקיבלתם בניסויים שביצעתם בעבודת הביוחקר שלכם.