נספח מספר 2: תכנון ניסוי לפי דף עזר

העלו לכאן את תכנון הניסוי לעבודת הביוחקר לשכם.