טיוטת פרק הדיון

היזכרו בתכנון לפרק הדיון שכתבתם וכעת, על סמך תכנון זה, כתבו את פרק הדיון כחיבור רציף. הרחיבו כל ראש פרק לפסקה, נסחו את המסקנות ובססו אותם על תוצאות הניסוי, הסבירו את הממצאים שקיבלתם וזכרו להתייחס למחקר שלכם באופן ביקורתי. 
להלן פירוט ההנחיות לכתיבת פרק הדיון:
לאחר כתיבת הטיוטה הראשונית של פרק הדיון, הקדישו מספר דקות לבדיקה עצמית: בדקו את עצמכם - פרק הדיון
העלו לכאן את הקובץ של טיוטת פרק הדיון בעבודת הביוחקר שלכם באמצעות לחיצה על "הוספת הגשה".