טיוטת פרק השיטות

היזכרו בתכנון פרק השיטות שכתבתם וכעת כתבו את הפרק השלם. הקפידו לכתוב תיאור מפורט של מהלך הניסוי ושיטות העבודה, אך כתבו רק פרטים רלוונטיים להבנת הניסוי. 
להלן ההנחיות המפורטות לכתיבת פרק מערך החקר:

לאחר כתיבת הטיוטה הראשונית הקדישו מספר דקות לבדיקה עצמית: בדקו את עצמכם - פרק השיטות

העלו לכאן את קובץ ה-Word של טיוטת פרק השיטות בעבודת הביוחקר שלכם באמצעות לחיצה על "הוספת הגשה".