טיוטת פרק המבוא

היזכרו בתכנון שכתבם לפרק המבוא וכעת, על סמך תכנון זה, כתבו את פרק המבוא כחיבור רציף. הרחיבו כל ראש פרק לפסקה, כתבו מידע רלוונטי בלבד והקפידו לצטט את מקור המידע בו השתמשתם, קשרו בין הפסקאות במילות קישור מתאימות.
להלן פירוט ההנחיות לכתיבת פרק המבוא:
לאחר כתיבת הטיוטה הראשונית הקדישו מספר דקות לבדיקה עצמית: בדקו את עצמכם - פרק המבוא
העלו לכאן את הקובץ של פרק המבוא שכתבתם, על ידי לחיצה על "הוספת הגשה" בתחתית העמוד.