שם ההשתלמות: יישום תרבות של תהליכי חקר בהוראת מדע וטכנולוגיה - שער לפיזיקה - תש״ף
מנחי ההשתלמות: גניה חייקין, עידית ירושלמי, זאב קרקובר

בטופס זה ישנם שדות אותם חובה עליכם למלא והם מסומנים ב