שם ההשתלמות: נושאים מחזית המחקר - עדכון ידע מדעי בביולוגיה: העמקה בידע ביולוגי עכשווי והקשר לביוחקר תשפ"ג
מנחי ההשתלמות: נתה בר אור פרי, אוהד לבקוביץ'

בטופס זה ישנם שדות אותם חובה עליכם למלא והם מסומנים ב