שם ההשתלמות: ידע תוכן ידע פדגוגי וידע קוריקולרי בהוראת מדע וטכנולוגיה- השתלמות למורים חדשים למדע וטכנולוגיה ותק 2-4 שנים תשפג- השתלמות קיץ
מנחי ההשתלמות: נורית הוכברג, ורד זיידמן, יהבית לוריא

בטופס זה ישנם שדות אותם חובה עליכם למלא והם מסומנים ב