שם ההשתלמות: ידע תוכן ידע פדגוגי וידע קוריקולרי בהוראת מדע וטכנולוגיה-מניוטון ועד טסלה- השתלמות בפיזיקה לכיתות ח' ו-ט' תשפג- השתלמות קיץ
מנחי ההשתלמות: יעקב קיבה

בטופס זה ישנם שדות אותם חובה עליכם למלא והם מסומנים ב