קורסים זמינים

קורס לבדיקה ענבל

קטגוריה: Miscellaneous
 • teacher: ענבל ברד

קורס בדיקת אבטחה

קטגוריה: Miscellaneous
 • teacher: חיים מורה

קורס לבדיקה תמיר

קטגוריה: Miscellaneous
 • teacher: בינה בראש
 • teacher: תמיר חג׳ג׳
 • teacher: שני מוצא

ניסיון שולי

קטגוריה: Miscellaneous
 • teacher: בינה בראש
 • teacher: שני מוצא

תכנית רוטשילד-ויצמן - קורס לדוגמה

קטגוריה: Miscellaneous
 • teacher: מרינה ארמיאץ'
 • teacher: שולמית קוצר

ארגז החול של נדב

קטגוריה: Miscellaneous

התנסות בפיתוחים והגדרות מערכת

שימוש ב- MATHTYPE

קטגוריה: Miscellaneous
 • teacher: אדר-רבקה שטיין

קורס לדוגמה של סטלה חזינה

קטגוריה: Miscellaneous
 • teacher: סטלה חזינה

בדיקת מערכת מוודל

קטגוריה: Miscellaneous
This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.