Calendar

| Sunday, 1 May 2016 |
Close window

פעילות הכרת מבנה המבוא (סיום הבוחן)

3:50 AM

בפעילות זו תכירו את המבנה והמאפיינים המיוחדים של פרק המבוא במאמר מדעי.shutterstock_93620245.jpg

להתחלת הפעילות לחצו על "התחלת ניסיון מענה".

Close window

פעילות מבוא לשיפור (סיום הבוחן)

3:53 AM

shutterstock_109694306.jpg

גם מטעויות אפשר ללמוד. בפעילות זו תקראו באופן ביקורתי מבוא לעבודת ביוחקר ותלמדו מתוך הביקורת כיצד צריך להיכתב פרק המבוא בכתיבה מדעית.

להתחלת הפעילות לחצו על "התחלת ניסיון מענה".